Czyste Powietrze

CZYSTE POWIETRZE

Opis działania

Program Priorytetowy Czyste powietrze

Program Priorytetowy Czyste Powietrze prowadzi nabór dla następującego typu projektów:

1) wymiana źródeł ciepła starej generacji, nie spełniających wymagań na kotły na paliwa stałe, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrze, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody, wraz z przyłączami;

2) instalacja odnawialnych źródeł ciepła, tj. kolektory słoneczne czy mikroinstalacje fotowoltaiczne (dofinansowanie na tego typu przedsięwzięcia jest możliwe jedynie w formie pożyczki);

3) wykonanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych (m.in. docieplenie przegród zewnętrznych i wewnętrznych, wymiana i montaż stolarki zewnętrznej, montaż i modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej).

Beneficjentami programu mogą zostać osoby fizyczne, które:

  • posiadają prawo własności bądź są współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego;
  • uzyskały zgodę na budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego (zgodnie z ustawą z dnia
    7 lipca 1994 – Prawo budowlane).

Formy i wysokość dofinansowania

Program Priorytetowy Czyste Powietrze oferuje dofinansowanie inwestycji w formie:

  • dotacji,
  • pożyczki (dla instalacji odnawialnych źródeł energii),
  • dotacji i pożyczki na wkład własny (oprocentowanie zmienne pożyczki wynosi nie więcej niż WIBOR 3M + 70 pkt bazowych i nie mniej niż 2% rocznie).

Wysokość dotacji jest określona na podstawie średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Dofinansowanie waha się między 30 % a 90%, natomiast pożyczki udzielane na wkład własny między 10% a 70% – w zależności od rosnącego dochodu, pożyczkę można pokryć nawet do 70% wkładu własnego.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze ma na celu zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń poprzez poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z działaniami zapobiegawczymi.

Efektem programu będzie przede wszystkim poprawa kondycji środowiska naturalnego i wysokie oszczędności finansowe.  Znaczne oszczędności w budżecie domowym będą możliwe dzięki sprawności nowoczesnych źródeł ciepła czy ociepleniu budynku.

 

Wnioski można składać od 19 września 2018 r. od godz. 8:00 do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24:00

————————————

Więcej informacji udzielimy Państwu pod numerem telefonu: +48 662 213 039

———————————–

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o programie:

http://www.nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/informacje/

Dla kogo?

- Osoby fizyczne,

Na jakie przedsięwzięcia?

1) wymiana źródeł ciepła starej generacji na kotły na paliwa stałe, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrze, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody, wraz z przyłączami;

2) instalacja odnawialnych źródeł ciepła, tj. kolektory słoneczne czy mikroinstalacje fotowoltaiczne (dofinansowanie na tego typu przedsięwzięcia jest możliwe jedynie w formie pożyczki);

3) wykonanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych (m.in. docieplenie przegród zewnętrznych i wewnętrznych, wymiana i montaż stolarki zewnętrznej, montaż i modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej).

Ograniczenia i limity


Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu. Dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu.

Dodatkowo, istnieją limity wysokości poszczególnych kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Jakie koszty są kwalifikowane?

1. Do kosztów kwalifikowalnych zaliczamy: - dokumentacja projektowa,
− dokumentacja aplikacyjna,
− likwidacja, demontaż dotychczasowego źródła ciepła,
− montaż instalacji i urządzeń nowych źródeł ciepła – między innymi: kotły na paliwa stałe, pompy ciepła wraz z przyłączami, montaż systemu ogrzewania elektrycznego
− docieplenie przegród budowlanych,
- wymiana stolarki zewnętrznej,
- wymiana drzwi, w tym bram garażowych,
− montaż kolektorów słonecznych,
− montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Jakie dokumenty są wymagane?

- wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami
- oświadczenie współwłaściciela /współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”
- oświadczenie współmałżonka Dotowanego o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy pożyczki
- harmonogram rzeczowo-finansowy,
- wniosek o płatność z załącznikami: zestawienie dowodów księgowych, protokół odbioru częściowego przedsięwzięcia.