GEPARD – BEZEMISYJNY TRANSPORT PUBLICZNY

Opis działania

GEPARD – Bezemisyjny transport publiczny

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) –  GEPARD – Bezemisyjny transport publiczny”, którego celem jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie publicznym.

Budżet na realizację celu programu wynosi do 168 587 092 zł, w tym:
1) dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 19 307 092,00  zł;
2) dla zwrotnych form dofinansowania  – do 149 280 000,00 zł.

 

Regulamin konkursu dostępnym jest pod adresem:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/system-zielonych-inwestycji—gis/konkursy/czesc-2-gepard—bezemisyjny-transport-publiczny/

Intensywność dofinansowania

  • dofinansowanie w formie dotacji w wysokości do 60 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia;
  • dofinansowanie w formie pożyczki w wysokości do 100% różnicy pomiędzy wartością kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia a dotacją.

Szansę na dotacje mają przedsięwzięcia dotyczące taboru (zakup nowych autobusów elektrycznych, szkolenie kierowców pojazdów publicznego transportu zbiorowego z obsługi bezemisyjnego taboru), a pożyczki udzielane będą na projekty z zakresu infrastruktury i zarządzania (modernizacja bądź budowa stacji ładowania pojazdów publicznego transportu zbiorowego w zakresie dostosowania do autobusów elektrycznych pod warunkiem, że stacja ładowania wykorzystywana będzie wyłącznie do obsługi publicznego transportu zbiorowego).

 

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w terminie od 10.09.2018 r. do 28.09.2018 r. godz. 15.30;

Wnioski o dofinansowanie w formie pożyczki w terminie od 10.09.2018 r. do 17.12.2018 r., do godz. 15.30.

Dla kogo?

-jednostki samorządu terytorialnego liczące do 100 tys. mieszkańców;
-spółki komunalne, które działają w celu wykonania zadań jednostek samorządu terytorialnego liczące do 100 tys. mieszkańców związanych z publicznym transportem zbiorowym;
-inne podmioty świadczące usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego liczącej do 100 tys. mieszkańców.

Na jakie przedsięwzięcia?

-zakupu autobusów elektrycznych,
- przeprowadzenie szkoleń dla kierowców,
- modernizacja lub budowa stacji ładowania pojazdów publicznego transportu zbiorowego.

Jakie dokumenty są wymagane?

- Wniosek o dofinansowanie,
- Studium wykonalności,
- Status prawny Wnioskodawcy,
- Prawo do dysponowania nieruchomościami, na których będzie realizowane przedsięwzięcie,