Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS)

Województwo Lubelskie
5.3 RPO Lubelskie
Wsparcie: Dotacja %
Nabór wniosków:
04/01/2019 - 04/02/2019
Województwo Kujawsko-Pomorskie
3.1 RPO Kujawsko-Pomorskie
Wsparcie: Dotacja %
Nabór wniosków:
20/08/2018 - 23/11/2018
Województwo Śląskie
4.1.1 RPO Śląskie - ZIT
Wsparcie: Dotacja %
Nabór wniosków:
30/05/2018 - 03/12/2018
Województwo Śląskie
4.3.1 RPO Śląskie - ZIT
Wsparcie: Dotacja %
Nabór wniosków:
30/05/2018 - 10/12/2018
Województwo Mazowieckie
4.3.1 RPO Mazowieckie
Wsparcie: Dotacja %
Nabór wniosków:
31/12/2018 - 08/05/2019
Województwo Podkarpackie
3.2. RPO Podkarpackie
Wsparcie: Dotacja %
Nabór wniosków:
26/02/2018 - 12/04/2018
Województwo Małopolskie
11.4 RPO Małopolskie
Wsparcie: Dotacja %
Nabór wniosków:
29/12/2017 - 15/03/2018
Województwo Śląskie
4.3.4 RPO Śląskie
Wsparcie: Dotacja %
Nabór wniosków:
29/12/2017 - 29/08/2018
Województwo Świętokrzyskie
3.3 RPO Świętokrzyskie
Wsparcie: Dotacja %
Nabór wniosków:
29/12/2017 - 30/03/2018