Samorząd

Województwo Lubelskie
5.3 RPO Lubelskie
Wsparcie: Dotacja %
Nabór wniosków:
04/01/2019 - 04/02/2019
Województwo Mazowieckie
4.3.2 RPO Mazowieckie
Wsparcie: Dotacja %
Nabór wniosków:
26/11/2018 - 06/03/2019
Województwo Łódzkie
IV.4 RPO Łódzkie
Wsparcie: Dotacja %
Nabór wniosków:
02/11/2018 - 30/11/2018
Program ogólnopolski
GEPARD II - ELEKTROMOBILNOŚĆ
Wsparcie: Dotacja %
Nabór wniosków:
15/10/2018 - 07/12/2019
Województwo Kujawsko-Pomorskie
3.3 RPO Kujawsko-Pomorskie
Wsparcie: Dotacja %
Nabór wniosków:
20/08/2018 - 28/09/2018
Województwo Kujawsko-Pomorskie
3.1 RPO Kujawsko-Pomorskie
Wsparcie: Dotacja %
Nabór wniosków:
20/08/2018 - 23/11/2018
Województwo Wielkopolskie
4.2 RPO Wielkopolskie
Wsparcie: Dotacja %
Nabór wniosków:
17/09/2018 - 14/12/2018
Województwo Kujawsko-Pomorskie
4.2 RPO Kujawsko-Pomorskie
Wsparcie: Dotacja %
Nabór wniosków:
20/08/2018 - 30/11/2018
Województwo Pomorskie
10.4 RPO POMORSKIE
Wsparcie: Dotacja %
Nabór wniosków:
07/01/2019 - 25/01/2019