Organizacje pozarządowe

Województwo Kujawsko-Pomorskie
3.3 RPO Kujawsko-Pomorskie
Wsparcie: Dotacja %
Nabór wniosków:
20/08/2018 - 28/09/2018
Województwo Kujawsko-Pomorskie
3.1 RPO Kujawsko-Pomorskie
Wsparcie: Dotacja %
Nabór wniosków:
20/08/2018 - 23/11/2018
Województwo Pomorskie
10.4 RPO POMORSKIE
Wsparcie: Dotacja %
Nabór wniosków:
07/01/2019 - 25/01/2019
Województwo Łódzkie
II.2.2 RPO Łódzkie
Wsparcie: Dotacja %
Nabór wniosków:
27/08/2018 - 05/09/2018
Województwo Lubuskie
3.1 RPO Lubuskie
Wsparcie: Dotacja %
Nabór wniosków:
26/11/2018 - 30/01/2019
Województwo Opolskie
3.2.1 (sub. północny) RPO Opolskie
Wsparcie: Dotacja %
Nabór wniosków:
12/06/2018 - 19/06/2018
Województwo Opolskie
5.4 RPO Opolskie
Wsparcie: Dotacja %
Nabór wniosków:
01/06/2018 - 08/06/2018
Województwo Opolskie
5.2 RPO Opolskie
Wsparcie: Dotacja %
Nabór wniosków:
04/06/2018 - 11/06/2018
Województwo Łódzkie
V.4.1 RPO Łódzkie
Wsparcie: Dotacja %
Nabór wniosków:
18/06/2018 - 29/06/2018